ชำระด้วย PromptPay อัตโนมัติ

! ช่วงเวลา 00:00 - 02:00 เป็นช่วงที่ธนาคารปรับปรุงระบบในรอบวัน อาจทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการโอนได้ ควรกดตรวจสอบเป็นระยะ
**เตรียมแอปชำระเงินของคุณให้พร้อมก่อนกดชำระเงิน